Redigeren van documenten

Redigeren van een document wil zeggen dat de ‘puntjes op de i’ worden gezet op tekstueel gebied, qua lay-out en desgewenst op inhoudelijk vlak. Er wordt een goed leesbaar geheel gecreëerd van de diverse ontvangen kopij:

  • Afdelingen leveren input voor uw jaarplan
  • Commissies leveren teksten aan voor een jaarverslag
  • Medewerkers maken nieuwsbriefberichten
  • U werkt in verschillende fases aan een document